Про положення щодо медичної ради у справі чуда часопис "Ватиканський оглядач" від 24 вересня 2016 р. подає Положення ради медиків і статтю монс. Марчелло Бартолуччі секретаря Конгрегації у справах святих, переклад якої наводимо: "Чуда не є маргінальними подіями Євангелії як також і справ святих.

Христос проголошував Царство Боже словами і скріплював їх  "знаками Месії", які робили ясною його ідентичність і гідним віри його місію та предвіщення про останню новизну спасенного світу (Царства небесного). Так можна говорити і про святих. Чуда які отримують через молитву заступництва до них, є знаками присутності Бога в історії, і є підтвердженням з висот їх святості, виражена передусім у їх мучеництві чи праведності життя чеснот. Церква завжди була переконана що у чуді є "палець Божий", який якщо так можна сказати потверджує людське судження про святість. Ця візія є частиною сенсу Церкви і на протязі віків була повторно потверджувана аж до папи Венедикта XVI і папи Франциска. Історичною правдою є те що чуда були вирішальним елементом справи канонізації. На протязі XII-XIII  ст. Церква від простого переліку надзвичайних знаків перейшла до юридичної процедури визнання як святості так і чуд. Процесуальні формальності окреслювалися аж до проголошення норм 1983 папи Івана Павла ІІ, які діють до сьогодні".

Після історичного огляду праці ради медиків кард. Бертолуччі описав працю над Положенням.  "Праця по розробці цього нового положення почалася у вересні 2015 року, коли, в Конгрегації справ святих, була сформована комісія в складі семи посадових осіб, на чолі з архієпископом секретарем Конгрегації. Після кількох зустрічей 27 червня 2016 р., Комісія змогла представити схему Положення на розгляд Чергового Конгресу Конгрегації, який схвалив його, уклавши більш точні межі. Та ж схема була переглянута Головою Медичної ради, професором Поліска, який із задоволенням подав внески з його багаторічного досвіду. 9 липня, кардинал Анджело Амато, префект Конгрегації, відправив остаточний текст державному секретарю для затвердження Папою, 24 серпня 2016, які були передані Понтифіку, державним секретарем кардиналом Паролін. Чинна редакція тексту заснована на попередньому положенні, затвердженому блаженним Павлом VI, 23 квітня 1976. У додаток до пристосування до мови і процедури, була внесена деяка новизна, така як: кваліфікована більшість, до подальших дій при експертизі передбачуваного чуда, принаймні 5/7 або 4/6; справа не може бути переглянута більш ніж 3 рази; для нового розгляду можливого чуда потрібно проводити консультації з новими членами; призначення Голови Ради може мати тільки одне повторне призначення (5 років плюс 5); Вони зобов'язані зберігати в таємниці все те, шо стосується можливого чуда (промотори справи, суд, постулятори, експерти, урядовці Конгрегації); винагороду буде виплачуватися експертам тільки банківським переказом, заступник секретаря Конгрегації у справі чуда, згідно апостольської конституції Божествений учитель досконалості виконує функцій Доповідача. Мета Правил добро Справ святих, які ніколи не можуть бути відокремлені від історичної та наукової істини можливих чудес. Оскільки необхідно, щоб правові норми були повними, згідними і надійними, тому необхідно, щоб їх дослідження проводиться у спокої, об'єктивності та певній компетентності з боку висококваліфікованих медичних фахівців, а потім, на іншому рівні, Конгресом на сесії радників богословів і кардиналів і єпископів, щоб нарешті отримати вирішальне схвалення Святого Отця, який має виключне право визнати надзвичайну подію, як справжнє чудо. Це Положення медичної ради, призначене для доброї роботи Ради для якої завдання стають більше делікатними, вимогливим і робота якої слава Богу, визнана як всередині так і поза Церквою.    

Положення ради медиків Конгрегації у справах святих, від 09/23/2016


 

Вступ

Чудо, необхідне для беатифікації преподобного Раба Божого і канонізації Блаженного, завжди розглядалося з усією строгістю. Уже в Середньовіччі використовували звернення до лікарів знавців, для яких, 17 вересня 1743 року, було створено особливий Реєстр за Бенедикта XIV. Зовсім недавно, Папа Пій XII при Конгрегації обрядів, 20 жовтня 1948 року створив медичну комісію, до якої він додав 15 грудня 1948 року, спеціальну раду медиків.

Йоанн XXIII, 10 липня 1959, об'єднав ці дві структури в медичну комісію, і затвердив її Положення. У світлі нових потреб і відповідно до Апостольської Конституції Sacra Rituum Congregatio  8 травня 1969 він приступив до подальшого перегляду Правил, які були затверджені Папою Павлом VI 23 квітня 1976 року.

Оприлюднення Апостольської Конституції "Божественний Учитель досконалості" Йоана Павла II, 25 січня 1983 року, і досвід останніх років цієї Конгрегації показали необхідність повторного оновлення положення про Медичну раду.

З цією метою, були складені наступні норми Положення медичної Ради Конгрегації справ святих.

Стаття 1 

 • 1 Утворюється при Конгрегації справ святих Реєстр медичних експертів для вивчення зцілень, які пропонуються в якості чудес, до беатифікації преподобний Слуг Божих і канонізації Блаженних.
 • 2 У разі необхідності, можна використовувати Раду Лікарів для конкретного випадку, які не входять до Реєстру медичних експертів.

Стаття 2

 • Якби обговорювали передбачуваний випадок чудесних зцілень, які не є оздоровленнями (наприклад, уникнення небезпеки, помноження, і т.д ...), Конгрегація призначає компетентних технічних експертів. Технічна рада діє аналогічно до медичної ради.

Стаття 3

 • 1 Може бути зареєстровано, згідно § 1, фахівців Лікарі, які довели свою компетентність і моральну непідкупність.
 • 2 Лікарів в реєстр експертів вводиться на п'ятиріччя з призначенням листом префекта Конгрегації. Призначення може бути відновлено в тому ж порядку.
 • 3 Перш ніж здійснювати свою посаду, медичний експерт складе присягу добре виконувати обов’язок і зберігати секрети.

Стаття 4

 • 1 Голова Медичного ради призначається префектом Конгрегації, після консультацій з членами Реєстру медичних експертів.
 • 2 Голова призначається на п'ятиріччя і може бути поновлений в уряді тільки один раз.
 • 3 Голова головує на зборах медичної комісії з правом голосу і скеровує дискусію. Крім того, він оформляє письмову думку на прохання Конгрегації.
 • 4 Секретар медичної ради, обраний з числа зареєстрованих експертів з Реєстру, призначається на п'ятиріччя префектом Конгрегації і може бути поновленим кожного разу.
 • 5 Секретар медичної ради оформляє протокол та звіт засідання медичної ради, в якому він бере участь без права голосу.
 • 6 У разі необхідності, настоятелі Конгрегації можуть призначати час від часу секретаря у конкретному випадку на зустріч медичної ради
 • 7 Функцію Доповідача чуда, передбачені Апостольською Конституцією "Учитель Божественної Досконалості, II, 8", здійснює заступник секретаря Конгрегації.

 Стаття 5

 • З зареєстрованих лікарів, в разі їх призначення, вони несуть відповідальність за:
 • а) приготування  медичного висновку
 • б) мають брати участь у засіданні медичної ради;
 • в) вияснити сумніви і уточнити будь-які техніко-наукові моменти, знайдені під час розгляду справи.

Стаття 6

 • 1. Для призначеного Meдика заборонено будь-який контакт з Позивачем і Постулятором Справи, яку він розслідує.
 • 2. Для будь-якого пояснення або запиту документів, Лікарі повинні звертатися в офіс заступника секретаря Конгрегації.

Стаття 7

 • Медичний експерт, який в будь-якому випадку задіяний у справу, не може бути призначений Конгрегацією до додаткових завдань у цій ж справі в римській фазі.

Стаття 8

 • 1 Секретар Конгрегації, за пропозицією заступника секретаря вибирає, як правило, між членами лікарів Реєстру, двох експертів фахівці з уряду для конкретної справи.
 • 2 Кожен експерт фахівець з уряду, пов'язаний зобов'язанням професійної таємниці, складає власний незалежний медичний висновок  по запропонованій справі.

Стаття 9

 • 1. Якщо хоча б один з експертів з двох голосів є позитивний, справа може бути представлена на розгляд колегії медичної ради.
 • 2 У разі, якщо голоси експертів фахівців з уряду є негативні, заступник секретаря повідомляє ПОСТУЛЯТОРА про причини для того, щоб вирішити, чи варто шукати судження третього лікаря, який призначається відповідно до §  1 статті 8. Якщо і це судження є негативне вона не може перейти далі.

Стаття 10

 • 1 Для кожного випадку Медична рада, яка складається з семи членів, включаючи голову і експертів з уряду. Ці експерти лікарі, обрані секретарем Конгрегації на пропозицію заступника секретаря, скликаються останнім, з анонсом близько місяця, для експертної оцінки пропонованої справи.
 • 2 Кожному експерту фахівцю з уряду надсилають хронологічно описані факти, збір документів, медико-правові оцінки експертів з уряду і уся інша документація, підготовлена Постуляцією.

Стаття 11

 • 1 Медична рада є дійсна, якщо принаймні, беруть участь шість експертів з семи.
 • 2 На сесії медичної ради, є без права голосу, секретар, заступник секретаря і промотор Віри Конгрегації.
 • 3 На прохання Постулятора, заступник секретаря повинен представити на Конгрес Конгрегації для можливої участі в засіданні медичної ради експертів зі сторони, які не будуть присутні на голосуванні.

Стаття 12

 • На початку сесії  експерти медики складають, присягу, розглядати справу згідно науки і сумління, а також дотримуватися професійної таємниці у час проведення сесії з урахуванням думок кожного члена складається колегіальний висновок медичної ради.

Стаття 13

Справа слухається Медичною радою в наступному порядку:

 • (А) Експертів фахівці з уряду і потім кожного медичного експерта, який підготував письмове судження, висвітлюючи свою думку, яку завершує певною відповіддю про діагноз, прогноз і лікування та умови зцілення;
 •  (B) завершивши вираження особистих думок, починається обговорення під проводом Голови Медичної ради;
 •  (C) після групового обговорення, кожен медичний експерт висловлює свою остаточну думку.

 Стаття 14

 • Звіт про розглянутій випадок і про результати, підписаний Головою і секретарем засідання Медичної ради, доводиться до Постуляції і додається до актів справи.

Стаття 15

 • Справа може перейти далі, коли є позитивні висновки наради медичної ради з кваліфікованою більшістю принаймні п'яти з семи або чотирьох експертів з шести присутніх на тому ж засіданні.

 Стаття 16

 • 1. Якщо висновки засідання медичної ради мають к собі питанння, Постуляція може надати запитувані роз'яснення.
 • 2 Заступника секретаря Конгрегації, після консультацій з Головою Медичної ради, подає запит Постуляції на черговий Конгрес Конгрегації, який буде вирішувати, чи слід чи ні передати справу знову на розгляд медичної ради.
 • 3 У випадку якщо черговий Конгрес Конгрегації приймає рішення передати знову справу медичній раді, Рада буде складатися з попередніх лікарів.

Стаття 17

 • 1 Якщо висновки засіданні медичної ради є негативним, то Постуляція може подати будь-які нові аргументи у справі.
 • 2. Заступник секретаря Департаменту, почувши думку двох нових експертів фахівці з уряду, надішле запит Постуляції на черговий Конгрес Конгрегації, який приймає рішення про скликання іншої медичної ради
 • 3 Дане дослідження здійснюється іншою медичною радою, яка складається з нових лікарів експертів відповідно до статті 10 § 1, яку очолює лікар з Реєстру медичних експертів, призначених префектом Конгрегації.

Стаття 18

 • Один випадок, досліджуваний три рази медичною радою з відкладальним висновком або відмовою, більше не може бути повторно представлений.

Стаття 19

 • Експерти Лікарі, Постулятори і Позивачі зобов'язані зберегти у секреті все, що стосується передбачуваного чуда яке розглядається, особливо якщо воно чудо меншої ваги.

Стаття 20

 • 1 Конгрегація встановлює компенсацію Голові, секретарю медичної ради, двом експертам лікарям з уряду та іншим фахівцям лікарям за те ж засідання.
 • 2 Компенсація повинна бути виплачена на поточні рахунки експертів, відповідно до адміністративних правил, що діють.

Відповідно до ст. 1 § 2 Загального регулювання Римської Курії, 24 серпня 2016 р Ексцеленція кардинал Паролін, державний секретар, з поручення Найвищого Понтифіка затвердив Положення медичної ради Конгрегації у справах святих, встановлюючи що вона входить в силу з моменту її затвердження, скасувавши будь-яку іншу попередню норму.

Анджело Кaрд. Aматo, салезіянин

префект

Марчелло Бартолуччі

Титулярний архиєпископ Бевагні

секретар

 

Переклад з офіційного італійського тексту о. Полікарп Марцелюк, ЧСВВ

Джерело - http://www.osservatoreromano.va/vaticanresources/pdf/QUO_2016_219_2409.pdf